Informatie training en lessen 2018

 

 

 

Informatie training en lessen 2018

 

Informatie training en lessen 2018

SVP OPGEVEN VOOR LESSEN VOOR 30 maart i.v.m. het samenstellen van de groepen!!!! De lesdagen in Petten zijn maandagmiddag en maandagavond, woensdagmiddag en woensdagavond, donderdagmiddag en vrijdagavond.

Hierbij informatie over de tennislessen:

Om te mogen lessen moet je wel lid zijn van de TC Petten!

De club betaalt 50% per jeugdlid met een maximum van 50 euro en verlangt daarom een tegenprestatie op sportief gebied, namelijk deelname aan de clubkampioenschappen en competitie.

De training bestaat uit een reeks van 16 lessen (dit geldt voor junioren en senioren). Deze worden gegeven van maandag 2 april t/m vrijdag 20 juli en de lessen gaan verder vanaf maandag 3 september, met uitzondering van de feestdagen, maandag 2 april, vrijdag 27 april, donderdag 10 mei en maandag 21 mei. Deze worden ingehaald na 3 september.

Als de lessen niet doorgaan word je gebeld (graag ook je mobiele nummer doorgeven).

Bij afwezigheid van de leraar mag hij een plaatsvervanger inzetten.

Opgave kan via een e-mail naar trainer Joeri van Gellekom, jrvangellekom@hotmail.com. Probeer je zoveel mogelijk in groepjes op te geven en stem je voorkeursdag met elkaar af. Geef ook een alternatieve voorkeursdag op.

Voor vragen: mail jrvangellekom@hotmail.com.

Door in te schrijven geef je gelijk een eenmalige machtiging om het lesgeld af te schrijven. Dit wordt dan in mei automatisch afgeschreven.

Er wordt naar gestreefd om iedereen, die zich heeft opgegeven tijdig te informeren. In ieder geval uiterlijk zaterdag 31 maart a.s. De indeling wordt gemaakt op volgorde van binnenkomst.

Lid worden? Vul het formulier in dat je kunt vinden op de pagina 'lid worden'.

 

Het uurtarief voor de lessen is voor 2018 vastgesteld op € 44,-.

 

Onder een lesuur volgens KNLTB-normen wordt verstaan 50 minuten en een half lesuur 25 minuten.

Indien ten gevolge van weersomstandigheden geen les kan worden gegeven, geldt de volgende regel:

Eerste vervallen les wordt niet ingehaald;

Tweede vervallen les wordt wel ingehaald;

Derde vervallen les wordt niet ingehaald;

Vierde vervallen les wordt wel ingehaald, enzovoorts.

 

 

Met sportieve groet,

Joeri van Gellekom

Joeri

 

Lessen

 

 

Senioren

Jeugd

1 uur per week met 8 personen*

 

€ 44, per persoon

1 uur per week met 4 personen

€ 176, per persoon

€ 126, per persoon

½ uur per week met 2 personen,

€ 176 per persoon

€ 126, per persoon

1 uur per week met 2 personen

€ 352, per persoon

€ 302, per persoon

½ uur per week privé

€ 352, per persoon

€ 302, per persoon

1 uur per week privé

€ 704, per persoon

€ 654, per persoon

*Uitsluitend voor junioren, bij voldoende deelname kunnen er met de inschrijvers goed werkbare groepen worden samengesteld. Als dat niet mogelijk is, zal een kleinere groep worden gevormd. Dientengevolge wordt het lesgeld hoger. Vooraf wordt met je overlegd of je daarmee instemt.